Skip to Content
Wilrijkse wensboom zamelt opnieuw geschenken in

Wilrijkse wensboom zamelt opnieuw geschenken in

30 | 10 | 23

In de Wilrijkse Bibliotheek Bist staat tot en met 8 december opnieuw een wensboom. Net zoals vorig jaar ​ kunnen Wilrijkenaren hier een geschenk achterlaten voor andere inwoners komende weken verzamelt geschenken voor andere inwoners die het minder breed hebben.

De wensboom werd vorig jaar geïntroduceerd in Wilrijk door de Wilrijkse jeugddienst en Bibliotheek Bist. Bewoners die een stuk speelgoed of een ander leuk voorwerp op overschot hadden, konden het achterlaten aan de boom aan de inkom van de bib. In ruil mochten ze een kaartje ophangen aan de boom.

De eerste editie leverde in 2022 ruim 350 geschenken op voor jong en oud. Die werden vervolgens uitgedeeld op een winterfeest van de lokale afdeling van Welzijnsschakels. De actie wordt dit najaar dan ook herhaald en loopt tot en met vrijdag 8 december.

Ook nu moeten de cadeaus aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag het geschenk niet stuk zijn en moet het in goede staat verkeren. Speelgoed moet voor jongens en meisjes kunnen dienen. Ook eetbare geschenken worden niet aanvaard.

De wensboom staat in de inkomhal van Bibliotheek Bist (Gemeenschapscentrum, Bist 1, Wilrijk). Meer info over de actie vind je op www.wilrijk.be. ​

Hans Ides, Wilrijks districtsschepen voor cultuur en jeugd: "We naderen stilaan de feestdagen. Voor een aantal gezinnen betekent dat een financieel zware tijd. Kwetsbare gezinnen moeten zich vaak in bochten wringen om voor hun kinderen een cadeautje te kunnen kopen. Wilrijkenaars kochten vorig jaar veel leuke cadeautjes voor die gezinnen en dat hopen we te herhalen dit jaar."

Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk