Wilrijkse straatvrijwilligers in de bloemetjes

Wilrijkse straatvrijwilligers in de bloemetjes

16 | 06 |23

Het district Wilrijk en de stad Antwerpen hebben op donderdag 15 juni de straatvrijwilligers van het district in de bloemetjes gezet tijdens een feestelijke receptie in het Wilrijkse gemeenschapscentrum. Daar werd ook een grote poetsactie onthuld die op zaterdag 16 september in Wilrijk zal plaatsvinden tijdens World Cleanup Day.

De stad Antwerpen telt meer dan 4500 straatvrijwilligers, waarvan 410 uit Wilrijk. Deze inwoners gaan regelmatig op pad om zwerfvuil te verzamelen. De stad ondersteunt hen met onder meer poetsmateriaal, vuilniszakken en een verzekering. Het ingezamelde zwerfvuil wordt opgehaald door de ophaaldiensten van de stad. Zo leveren de straatvrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de netheid van de straten en pleinen in Antwerpen en Wilrijk.

Het district Wilrijk en de stad Antwerpen zetten op donderdag 15 juni de Wilrijkse straatvrijwilligers in de bloemetjes met een feestelijke receptie. Na een bedankwoord door Antwerps schepen Karim Bachar en districtsschepen Hans Ides kregen de straatvrijwilligers een toelichting over de werking van de stedelijke veegdiensten. Tijdens de receptie maakte een professionele fotograaf poetsportretten van de aanwezige straatvrijwilligers. Daarmee wordt tegen het najaar een grote fotocollage gemaakt waarmee Wilrijk haar straatvrijwilligers extra in de kijker zal zetten.

Wilrijks districtsschepen voor Buurtbouwers Hans Ides: "Vrijwilligers worden niet betaald, maar zijn wel van goudwaarde! Meer dan 400 Wilrijkenaars zetten zich wekelijks in om hun buurt mee aangenaam te houden. Naast het voorzien van materiaal is het niet meer dan normaal om ze ook een voor een eens in de bloemen te zetten met een dikke dankjewel."
Antwerps schepen voor samenlevingsopbouw Karim Bachar: "De stad doet al heel wat inspanningen om de straten proper te houden, maar zwerfvuil en sluikstort blijven een uitdaging. Het is dan ook fantastisch om te zien dat zoveel Antwerpenaren zelf de handen uit de mouwen steken. Ik vind het belangrijk we deze Straatvrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen én vooral ook waarderen."

Wilrijkse actie tijdens World Cleanup Day

Op het bedankmoment kregen de straatvrijwilligers ook in avant-première informatie over een groots poetsevenement dat het district Wilrijk en de stad op zaterdag 16 september zullen organiseren in het kader van World Cleanup Day. Dan wil het district zoveel mogelijk inwoners aanzetten om mee op zwerfvuil te jagen en zo Wilrijk extra proper te maken. Ook de Wilrijkse bedrijven zullen hieraan meewerken. Het brandpunt van de actie bevindt zich op de Bist, waar het zwerfvuil wordt samengebracht in grote containers.

Bijzondere Straatvrijwilligers

De receptie was een dankmoment voor alle Wilrijkse straatvrijwilligers. Enkelen onder hen kregen een extra huldiging:

  • Jacqueline De Bruycker, onder straatvrijwilligers bekend als JaCLEAN, gaat met de groep Let’s Clean Wilrijk elke woensdagavond rond in de Wilrijkse straten.
  • Rita Vandemaele zet zich samen met de buurtgroep Scharnier specifiek in in de Sportstraten op de grens met Hoboken en het Antwerpse Kiel. Daarbij ligt de focus niet enkel op properheid, maar ook leefbaarheid.
  • Josepha Willems is met haar 94 jaar de oudste straatvrijwilliger van Wilrijk.

Word zelf straatvrijwilliger

Wie interesse heeft om zelf de handen uit de mouwen te steken voor een propere stad, vindt meer informatie op www.antwerpen.be/straatvrijwilligers.


Mediagalerij

Foto's van de huldiging van de Wilrijkse straatvrijwilligers staan in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is enkel bedoeld voor gebruik door de pers. Gelieve bij de foto's steeds te vermelden © District Wilrijk/Victoriano Moreno.

De galerij bevat foto's van de ontvangst, de aansluitende receptie en infobeurs en een portret van de drie gehuldigde straatvrijwilligers (vlnr.) Josepha Willems, Rita Vandemaele en Jacqueline De Bruycker, geflankeerd door Wilrijks districtsschepen Hans Ides en Antwerps schepen Karim Bachar.


Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk