Wilrijk zet winnaar en deelnemers van 'Liever Lokaal' in de bloemetjes

Wilrijk zet winnaar en deelnemers van 'Liever Lokaal' in de bloemetjes

01 | 03 | 24

Het district Wilrijk sloot op donderdag 29 februari een geslaagde eerste deelname aan de 'Liever Lokaal'-wedstrijd af met een bedankreceptie en de uitreiking van de hoofdprijs, een elektrische fiets.

Tijdens 'Liever Lokaal' gaven steden en gemeenten extra aandacht aan hun winkeliers om (het aanbod van) plaatselijke handelskernen aantrekkelijker te maken. Daarnaast konden Wilrijkenaren QR-codes scannen bij de ingeschreven handelaars om deel te nemen aan een wedstrijd. Zo maakten ze via de provincie kans op een elektrische fiets ter waarde van 2699 euro en stad Antwerpen en het district beloonden een extra Wilrijkse deelnemer met dezelfde hoofdprijs.

Succesvolle eerste deelname voor Wilrijk

Het district Wilrijk nam tijdens de afgelopen jaarwisseling voor het eerst deel aan de actie 'Liever Lokaal'. 49 handelaren schreven zich in. In totaal werd de 'Liever Lokaal'-app 818 keer gebruikt in Wilrijk. Dat levert het district een plaatsje op in de top-10 van deelnemende gemeenten en districten over gans de provincie Antwerpen.

Het district Wilrijk bedankte de deelnemende handelaren voor hun inzet met een receptie op donderdag 29 februari. Bij deze gelegenheid reikten Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt en Antwerps schepen voor middenstand Koen Kennis de hoofdprijs uit van het Wilrijkse luik van de actie. Inwoner Wim Verschueren nam deel aan de 'Liever Lokaal'-actie bij een aankoop bij bakkerij De Hert. Die deelname levert hem nu een elektrische fiets op.

Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt: "We blikken tevreden terug op deze eerste deelname aan 'Liever Lokaal'. 49 handelaren schreven zich in en Wilrijk scoorde van alle deelnemende districten het meeste aantal scans van de wedstrijd-app. Dat bewijst dat we nog steeds over een sterke lokale middenstand beschikken, die we als district zo goed mogelijk blijven ondersteunen."
Koen Kennis, de Antwerpse schepen voor middenstand: "De timing van Liever Lokaal is perfect. De toch wel rumoerige tijden waarin we leven, tonen duidelijk aan hoe belangrijk lokale ondernemers zijn. Dat was zeker zo tijdens corona, toen we onze middenstanders lange tijd moesten missen. Dat ze in Wilrijk in zo’n grote getale deelnamen aan Liever Lokaal bewijst hoe veerkrachtig ze daar zijn, en het is ook een pluim op de hoed van het district."

 

Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, Stad Antwerpen
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk