Wilrijk verzamelde 3.290 kilo zwerfvuil tijdens World Cleanup Day

Wilrijk verzamelde 3.290 kilo zwerfvuil tijdens World Cleanup Day

19 | 09 | 23

In het district Wilrijk sloegen de inwoners, verenigingen en bedrijven het afgelopen weekend de handen in elkaar om zo veel mogelijk zwerfvuil op te ruimen in het kader van World Cleanup Day. Samen verzamelden zij 3.290 kilo afval.

 

 

De World Cleanup Day, die dit jaar doorging op zaterdag 16 september, is een jaarlijks initiatief dat wereldwijd zwerfvuil wil aanpakken via opruimacties. Wilrijk zette hier dit jaar extra zijn schouders via tal van acties:

  • Naar jaarlijkse gewoonte zamelden tal van jeugdverenigingen zwerfvuil in in Wilrijk en de omgeving. Zij ontvingen daarvoor een financieel steuntje van ISVAG.
  • Verschillende verenigingen en organisaties gingen op pad in Wilrijk gewapend met grijpers en vuilniszakken. Daarbij onder meer de poetsvrijwilligers van Let's Clean Wilrijk, de bewonersgroep 't Scharnier, vrijwilligers van de Moskee El Fath En Nassr in de Polostraat, het studentenplatform GreenOffice en de jeugdteams van voetbalclub K. Beerschot V.A.C.
  • Verspreid over de verschillende wijken vonden 12 geleide poetswandelingen plaats.
  • Ook heel wat inwoners van het district droegen tijdens World Cleanup Day individueel of met een eigen gezin/groep hun steentje bij. Zij konden met hun zwerfvuil terecht op de Bist of op 20 inzamelpunten in de Wilrijkse wijken.
  • De voorgaande dag, op vrijdag 15 september, vond er ook een bedrijvenactie plaats onder impuls van koepelorganisatie Handel & Industrie Werkt en het bedrijf Kärcher. 150 personeelsleden van verschillende Wilrijkse bedrijven verzamelden zwerfvuil op en rond het Wilrijkse bedrijventerrein Terbekehof.

Naar schatting 450 personen namen deel aan al deze verschillende acties.

Drie volle containers

Deze acties leverden drie containers op vol zakken met zwerfvuil, die werden gewogen:

  • De Wilrijkse bedrijven verzamelden 1.200 kilo zwerfvuil op en rond het bedrijventerrein op vrijdag 15 september.
  • Daarnaast werd 130 kilo aan elektro sluikstort afgevoerd naar het recyclagepark.
  • De jeugdverenigingen, Wilrijkse organisaties en inwoners verzamelden 1.960 kilo zwerfafval op zaterdag 16 september.

Samen geeft dit een totaal van 3.290 kilo afval dat werd ingezameld in Wilrijk in het kader van World Cleanup Day 2023.

Hans Ides, Wilrijks districtsschepen voor Buurtbouwers en groen(voorziening): "Fijn om zien dat zoveel Wilrijkse vrijwilligers zich mee inzetten voor een propere buurt. Hopelijk zet alle aandacht en enthousiasme van World Cleanup Day de mensen ertoe aan om geen vuil meer te laten slingeren."
Els van Doesburg, Antwerps schepen voor stads- en Buurtonderhoud: “Hartverwarmend dat zoveel mensen vrijwillig betrokken willen zijn bij een proper Antwerpen. Het sluikstort en zwerfvuil verdwijnt niet op magische wijze, het zijn echte mensen die dit opruimen. En ik ben alle vrijwilligers op World Cleanup Day en alle dagen van het jaar daar ontzettend dankbaar voor”.
Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt: "3.290 keer bedankt aan alle vrijwilligers die Wilrijk mee extra proper hebben gemaakt! Ons district elke dag net houden is een verantwoordelijkheid voor elke inwoner en bezoeker."
Jean-Paul Meus, de man van 10 Minutes a Day en coördinator bij World Cleanup Day België: “Proficiat, dank en respect aan alle Wilrijkse vrijwilligers, bedrijven en (jeugd)verenigingen die deelnamen. 450 deelnemers, dat is 1% van de Wilrijkse bevolking. Nu op naar de 5%, wat de doelstelling is van World Cleanup Day!”

De pers vindt hieronder en via deze link een galerij van foto's die genomen werden tijdens de verschillende acties van World Cleanup Day. Deze kunnen gebruikt worden in publicaties over dit onderwerp.

 


Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

 

 

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk