Skip to Content
Wilrijk gaat fleurig de lente in dankzij acties van Groenbouwers en Lentepoets

Wilrijk gaat fleurig de lente in dankzij acties van Groenbouwers en Lentepoets

22 | 04 | 22

Na het komende weekend ligt Wilrijk er extra proper en fleurig bij. Op 23 april halen de Wilrijkenaren immers de borstel door meer dan 40 straten en het district verdeelt planten voor de Groenbouwers-acties. Samen zijn die acties goed voor meer dan 5.000 extra planten en bloemen in het Wilrijkse straatbeeld.

Lentepoets in 43 straten

Op zaterdag 23 april halen 660 Wilrijkse gezinnen hun poetsmateriaal boven. Voor de jaarlijkse Lentepoets geven ze in 43 straten de stoepen, voortuinen en opritten een flinke poetsbeurt. Buurtbouwers verspreidt in de deelnemende straten 200 duurzame bloembakken met bijhorende bloemen en potgrond. De in totaal 3.200 geraniums geven de propere straten extra kleur.

In alle Wilrijkse wijken wordt er gepoetst op 23 april, maar de wijk Valaar spant de kroon met 16 deelnemende straten. Op 22 oktober 2022 pakt Buurtbouwers opnieuw uit met een (herfst)poetsactie.

Groenbouwers houdt halfjaarlijks ophaalmoment

Eveneens op 23 april houdt Groenbouwers zijn halfjaarlijkse ophaalmoment. Wilrijkenaren die dit voorjaar intekenden op één of meerdere acties in het kader van het Wilrijkse groenreglement, kunnen dan hun gratis plantenpakket ophalen in het serrecomplex aan de Neerlandweg. Alle acties focussen op meer groen, minder verharding en betere opvang van regenwater in Wilrijkse straten.

Tijdens de afgelopen inschrijfronde liet Groenbouwers volgende cijfers noteren:

  • 31 regentonnen recupereren regenwater aan de voor- en achtergevels van Wilrijkse gezinswoningen;
  • 14 gezinnen breken stoeptegels uit om een geveltuin aan te leggen, wat meer groen in de straat oplevert;
  • 34 boomvakken worden opgefleurd met bloemen en onderhouden door bewoners;
  • 7 grasstroken (samen goed voor 65 m²) worden aangepakt door bewoners en verfraaid met bloemen en planten;
  • Een totaal van 2.025 planten wordt in het kader van de bovenvermelde acties voorzien door het district Wilrijk voor de inwoners.

Vanaf 1 mei 2022 kunnen Wilrijkenaren zich opnieuw inschrijven voor één of meerdere acties van dit nieuwe groenreglement. De deadline van deze tweede ronde ligt op 30 september 2022. De bedeling vindt plaats op 22 oktober 2022. Meer informatie over de Groenbouwers-acties is te vinden op www.wilrijk.be/groenbouwers.


Uitnodiging voor de pers

Journalisten die graag een kijkje komen nemen op het ophaalmoment van Groenbouwers of in een van de straten die deelnemen aan de Lentepoets, kunnen vooraf contact opnemen met een van de medewerkers van het district (zie onderaan dit persbericht).


Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk
Sylvia Mortelmans Communicatie & Participatie, District Wilrijk

 

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk