Skip to Content
Wie wint de Wilrijkse Geitetrofee?

Wie wint de Wilrijkse Geitetrofee?

27 | 10 | 23

Op zaterdag 9 december reikt het district Wilrijk de jaarlijkse Geitetrofee uit. Kandidaturen voor deze ereprijs kunnen ingediend worden tot en met donderdag 23 november.

Het districtsbestuur reikt de Geitetrofee elk jaar uit aan een verdienstelijke persoon, groep of vereniging die zich dat jaar heeft ingezet voor Wilrijk, de typische eigenheid van het district of zijn bevolking.

De recentste laureaten van deze prijs zijn:

  • 2022: Lydia Baeck, die als vrijwilligster tal van eenzame personen bezoekt;
  • 2019: Guy Verstappen, directeur van de basisschool Rozenkrans;
  • 2018: Marc Fransen, voormalig nieuwsanker van ATV;
  • 2017: Sarina Ahmad, die het ontwerp maakte van de Jommeke-stripmuur aan de Heistraat;
  • 2016: basketbalclub Red Vic.

In 2020 en 2021 vond er geen verkiezing plaats omwille van de coronapandemie.

Kandidaturen welkom tot en met 23 november

Iedereen kan een kandidaat voor deze prijs voorstellen. De kandidaturen, vergezeld van een korte begeleidende nota, kunnen tot en met donderdag 23 november 2023 worden ingediend via district.wilrijk@antwerpen.be. Aan welke criteria een kandidaat-winnaar van de Geitetrofee moet voldoen, is terug te vinden op www.wilrijk.be.

Stemmen en uitreiking op de Wilrijkse kerstdrink

Uit alle inzendingen worden drie genomineerden geselecteerd. Vervolgens beslist de Wilrijkenaar wie de Geitetrofee in de wacht sleept. De stemming en de uitreiking van de trofee vinden plaats op de kerstdrink die het district Wilrijk houdt tijdens de Kerstmarkt op zaterdag 9 december 2023 tussen 14.00 en 16.00 uur. Elke inwoner kan er stemmen, het district zorgt voor drank, hapjes en een geschenk.


Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk