Skip to Content
Verschillende Openbaargroen-awards voor Wilrijkse groenprojecten

Verschillende Openbaargroen-awards voor Wilrijkse groenprojecten

07 | 04 | 22

Verschillende groenprojecten van het district Wilrijk vielen in de prijzen op de jaarlijkse Openbaargroen-awards. Die reikt de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) uit aan lokale besturen voor de beste groenrealisaties. Het Ridderveld, het begraafpark Moretus en het Ferre Grignardplantsoen kaapten een onderscheiding weg.

De Openbaargroen-awards werden uitgereikt op donderdag 31 maart. Steden en gemeenten kunnen een award of een label winnen voor groenprojecten en voor bloemen- en bijenvriendelijke initiatieven.

Awards voor groenprojecten

Het project Ridderveld (zie foto bovenaan) was 1ste laureaat in de categorie buurtpark en ontving ook een 'Waterproof'-label. De dolomietverharding op het plein werd verwijderd en er kwam een wadi met een houten bruggetje en een speelheuvel voor kinderen in de plaats. Rond de lindenbomen werd de verharding vervangen door teelaarde, zodat de bomen veel langer gezond blijven. Een opvallende S-vormige bank zorgde voor een nieuwe ontmoetingsplaats voor de buurt.

Een ander Wilrijks buurtpark dat in de prijzen viel, is het Ferre Grignardplantsoen (4de laureaat in deze categorie). Zowel de paden als de beplanting kregen een opfrisbeurt. Door het hekwerk weg te halen, kreeg het plantsoen een meer open karakter.

Er was ook een hoofdprijs voor het begraafpark Moretus, gelegen aan de Jules Moretuslei. De oude begraafplaats Moretus in Wilrijk, die niet meer in gebruik is, ontving de eerste prijs in de categorie begraafplaatsen en het 'Zonder is gezonder'-label. De plek kreeg een make-over met aanplantingen van nieuwe kleurrijke heesters, bomen en duizenden bloembollen.

Wilrijks districtsschepen voor groenvoorziening Hans Ides: “We zijn we zeer blij dat de jury hoofdprijzen gaf aan het Ridderveld ​ en het begraafpark Moretus . Het district toverde het Ridderveld om van een stenen vlakte in een groen ontmoetingspunt voor deze verstedelijkte buurt, met bijzondere aandacht voor de waterdoorsijpeling. Een belangrijk thema in deze tijden vol klimaatuitdagingen. De oude, wat vergeten begraafplaats Moretus geven we dan weer een nieuwe toekomst als uitnodigende stilteplek, waar groen en erfgoed hand in hand gaan.”
"Naast de vanzelfsprekende thema's biodiversiteit en verblauwing hebben onze groenprojecten nog een andere belangrijke functie", meent Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt. "Ze brengen buurtbewoners samen en bieden een moment van rust en ontspanning. Die functie is zeker belangrijk voor bijvoorbeeld het Ridderveld en het Ferre Grignardplantsoen, in een wijk met een toch wel stedelijk karakter."

Labels voor bloemenrealisaties en bijenvriendelijke gemeente

Wilrijk kreeg, net als de andere Antwerpse districten, ook erkenning voor zijn bijenvriendelijke initiatieven en bloemenrealisaties. Hiervoor worden respectievelijk bijen- en bloemenlabels toegekend.

Voor de openbare bloemrijke beplantingen in het straatbeeld kreeg Wilrijk de maximumscore van 3 bloemensymbolen. De plaatsing van bijenhotels en het aanplanten van bloemenweides en groene bermen waren dan weer goed voor 2 bijensymbolen.


Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk