Skip to Content
Vernieuwde speeltuin Neerlandpark is beestig leuk

Vernieuwde speeltuin Neerlandpark is beestig leuk

24 | 11 | 21

De speeltuin van het Neerlandpark is in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe speeltuigen worden op donderdag 25 november ingespeeld door leerlingen van de Neerlandschool.

De speeltuin van het buurtparkje, gelegen tussen de Wanninkhovelaan en de Planetariumlaan, was aan een opknapbeurt toe.

De speeltuin kreeg een nieuw uniek uitzicht rond de thema's boerderij en dieren. Zo zijn heel wat palen van speeltuigen gedecoreerd als maïskolven en hebben grote constructies het uitzicht van een silo. Kleinere speeltuigen zijn dan weer uitgedost als biggen en geitjes.

Het district maakte niet alleen werk van een nieuw uitzicht. Zo heeft de nieuwe speeltuin ook een apart hoekje voor de allerkleinsten. Rondom de site werden uitdagende speelheuvels aangelegd.

De Wilrijkse jeugddienst organiseert op donderdag 25 november tussen 11.00 en 11.45 uur een feestelijk inspeelmoment met de leerlingen van de nabijgelegen Neerlandschool. De pers is welkom om een kijkje te komen nemen.

Praktisch

  • Inspeelmoment van speeltuin Neerlandpark in Wilrijk
  • Donderdag 25 november 2021 van 11.00 tot 11.45 uur
  • Toegang via Planetariumlaan of Wanninkhovelaan

Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk

Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk