Skip to Content
Valaarpark krijgt extra troef met nieuwe wandelbrug

Valaarpark krijgt extra troef met nieuwe wandelbrug

11 | 10 | 23

Het district Wilrijk liet verschillende werken uitvoeren in het Valaarpark. Dat heeft er nu een extra troef bij met een houten brug over de parkvijver.

Het Valaarpark is een voormalig kasteeldomein en staat ook bekend als het Hof Van Mols. Het bevindt zich tussen de Valaarstraat, de Berkenrijslaan en de Boomsesteenweg. Langsheen die baan ligt in het bospark een vijver met een wandelpad eromheen.

Rondom deze vijver liet het district Wilrijk in september verschillende aanpassingswerken uitvoeren met als doel de kwaliteit van de vijver en het wandelpad te verbeteren:

  • Over de ganse oppervlakte van de vijver (ca. 1200 m²) werd slib geruimd om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • De aannemer voerde beschoeiingswerken uit aan de oostelijke helft van de vijveroever. Via een trapsgewijze betuining wordt de erosie van het wandelpad een halt toegeroepen.
  • Er werd over de vijver een vlonderpad met ballustrade aangelegd met een totale lengte van 25 meter dat 2 meter boven het waterniveau ligt. Vanop de wandelbrug kunnen bezoekers extra genieten van de waterpartij en de parkomgeving. ​
Districtsschepen voor groenvoorziening Hans Ides: "Dankzij dit vlonderpad kunnen de buurtbewoners nog meer genieten van een wandeling in het Valaarpark. We pakten ook de historische kasteelvijver aan door er slib te ruimen. Zo zal de kwaliteit van het water een pak verbeteren."

Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk