Skip to Content
Stad en district starten met vergroening van A12-viaduct in Wilrijk

Stad en district starten met vergroening van A12-viaduct in Wilrijk

Op donderdag 16 september starten werkzaamheden aan de bruggenhoofden van het A12-viaduct in Wilrijk. Daar komen klimplanten die het viaduct een groener karakter geven maar ook fijn stof filteren. ​

Aan de 4 zijkanten van de hellingen van het A12-viaduct installeert een aannemer de komende 3 weken klimplanten. Wilrijks districtsschepen voor groen(voorziening) Hans Ides: “Die geven het viaduct niet enkel een groener uitzicht. De winst is dubbel. De klimplanten vormen immers ook een fijnstoffilter. Een gemiddelde klimplant filtert elk jaar 95 gram fijn stof uit de lucht. Groene gevels, maar dus ook vergroende viaducten, kunnen zo een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, zeker daar waar er veel verkeer is.”

"De vergroening van het A12-viaduct, die het district grotendeels doorkruist, is een ambitie uit het Wilrijkse bestuursakkoord ‘7 unieke en diverse wijken, één bruisend Wilrijk’", vertelt Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt. "De emissie van onder meer fijn stof is door de aanwezigheid van de vele grote verkeersassen in Wilrijk een belangrijk thema. De zichtbare vergroening van het A12-viaduct is een bescheiden, maar niettemin belangrijke stap in de goede richting."

Voor de vergroening van het A12-viaduct slaat het district de handen in mekaar met de stad Antwerpen. “De stad Antwerpen zet overtuigd in op verticaal groen projecten omdat daar nog veel potentieel zit om het volume aan bladgroen in de stad te vergroten", zegt Antwerps schepen voor groen Els van Doesburg. "We willen ook de Antwerpenaar verleiden en inspireren om er zelf werk van te maken. Dit project wordt een pareltje. Naast het A12-project vergroent de Stad ook ieder jaar gevels van stadsgebouwen in de districten. Verticale vergroening is één van de vergroeningsvormen van de toekomst en maakt net als het planten van bomen, deel uit van het groenbeleid.”

Impact op verkeer

De aannemer start op donderdag 16 september. Eerst werkt hij drie weken aan de helling ter hoogte van het kruispunt Moerelei/Krijgslaan met in een eerste fase de oostelijke kant (richting Antwerpen) en vervolgens de westelijke kant (richting Aartselaar). Daarna wordt er gewerkt aan het bruggenhoofd ter hoogte van de R11. Ook deze werken duren drie weken.

Telkens wordt onder het viaduct een parkeerverbod ingesteld en wordt het verkeer naast het viaduct op de Boomsesteenweg (N177) plaatselijk teruggebracht tot 1 rijstrook. De werkzaamheden hebben geen impact op het doorgaand verkeer op de A12 en het viaduct.

Wie in de buurt moet zijn of passeren, plant best vooraf zijn route op www.slimnaarantwerpen.be.


Verantwoordelijke mandataris:

Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk

Meer info:

Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk