Skip to Content
Persuitnodiging: Wilrijkse districtsraad op donderdag 7 september 2023

Persuitnodiging: Wilrijkse districtsraad op donderdag 7 september 2023

31 | 8 | 23

De Wilrijkse districtsraad vergadert op donderdag 7 september 2023 om 20.00 uur.

De districtsraad komt bijeen in de raadzaal van het Wilrijkse gemeenschapscentrum (Bist 1, 2610 Wilrijk).

Vooraleer de raad van start gaat, vinden nog enkele bijzondere momenten plaats:

  • De districtsraad brengt postuum hulde aan raadslid Sophie Stukken (N-VA), die afgelopen zomer overleed.
  • Marwan Morowa (N-VA) legt de eed af als raadslid ter vervanging van Sophie Stukken.
  • Districtsraadslid Alexandra D'Archambeau (Open VLD) legt de eed af als districtsschepen. Zij vervangt in het districtscollege Werner Theuns (Open VLD), die als raadslid blijft zetelen in de Wilrijkse districtsraad.

Verenigde raadscommissie

De verenigde raadscommissie vergadert op maandag 4 september om 20.00 uur, eveneens in de raadzaal van het Wilrijkse gemeenschapscentrum.

Beide vergaderingen zijn openbaar.

Als bijlage vindt u de dagordes van beide vergaderingen. Daags voor aanvang van de districtsraad wordt nog de bijgevoegde dagorde met mogelijk bijkomende agendapunten afgesloten. Deze is samen met de andere documenten terug te vinden op deze webpagina.


Agenda raadscommissie district Wilrijk - 4 september 2023 Agenda raadscommissie.pdf - 73 KB Agenda districtsraad Wilrijk - 7 september 2023 Agenda districtsraad.pdf - 73 KB
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk