Skip to Content
Persuitnodiging: Wilrijkse districtsraad op donderdag 6 juni 2024

Persuitnodiging: Wilrijkse districtsraad op donderdag 6 juni 2024

30 | 05 | 24

De Wilrijkse districtsraad vergadert op donderdag 6 juni 2024 om 20.00 uur. De verenigde raadscommissie vindt plaats op maandag 3 juni.

Beide vergaderingen bijeen in de raadzaal van het Wilrijkse gemeenschapscentrum (Bist 1, 2610 Wilrijk), starten om 20.00 uur en zijn openbaar.

Als bijlage vindt u de dagordes van de raadscommissie en de districtsraad. Daags voor aanvang van de districtsraad wordt nog de bijgevoegde dagorde met mogelijk bijkomende agendapunten afgesloten. Deze is samen met de andere documenten terug te vinden op deze webpagina.


 

Dagorde van de raadscommissie van de Wilrijkse districtsraad op maandag 3 juni 2024 Agenda raadscommissie 3 juni 2024.pdf - 74 KB Dagorde van de Wilrijkse districtsraad op donderdag 6 juni 2024 Agenda districtsraad Wilrijk 6 juni 2024.pdf - 80 KB
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk