Persuitnodiging: Wilrijk geeft winkelcentrum Kern-Bist zomers tintje

17 | 06 | 24

Het district Wilrijk stelt op woensdag 19 juni om 15.00 uur samen met de handelaarsvereniging WIZO tijdelijke zomerse decoratie voor. Die fleurt tot midden oktober het winkelcentrum op.

Wilrijk beschikt over een sterk winkelcentrum dat op en rond de Kern, Bist, Heistraat en Jules Moretuslei. Dit gebied bevat een mix van bekende winkelketens en kwalitatieve zelfstandige ondernemers met een gevarieerd aanbod. Bovendien is het centrum van Wilrijk vlot bereikbaar met uitgebreide gratis parkeergelegenheid.

Samen met de lokale handelaren wil het districtsbestuur de aantrekkingskracht van haar winkelcentrum versterken. Daarom worden 63 decoratieve elementen zoals vlinders, libelles en paraplu's aangebracht in het straatbeeld. Die geven de Kern en de Bist extra kleur en sfeer tijdens de zomer.

De pers is welkom op woensdag 19 juni om 15.00 uur onder de luifel op de Bist (hoek Heistraat-Bist) om deze zomerdecoratie te ontdekken. Tekst en uitleg wordt gegeven door districtsburgemeester Kristof Bossuyt en districtsschepen Hans Ides.

Ook de vertegenwoordigers van de lokale handelaarsvereniging WIZO zijn aanwezig. Zij lichten het programma toe van de Zomerse Braderij die plaatsvindt in het centrum op 21, 22 en 23 juni.


Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk