Skip to Content
Persbericht district Wilrijk: Jommeke en Wilrijkse schoolkinderen jagen in mei op zwerfvuil

Persbericht district Wilrijk: Jommeke en Wilrijkse schoolkinderen jagen in mei op zwerfvuil

02 | 05 | 22

Stripheld Jommeke en 10 Wilrijkse basisscholen zetten in mei volop de jacht in op zwerfvuil. Dat doen ze met een reizende tentoonstelling die tijdens die maand op 4 plekken in het district opduikt.

Jommeke is thuis in het stripdistrict Wilrijk. Geestelijke vader Jef Nys tekende de stripheld en zijn vrienden er voor het eerst. Jommeke duikt er ook her en der op in het straatbeeld – van nutskasten tot de reuzengrote stripmuur aan de Heistraat – en is een vaste gast op de Geitestoet.

Jommeke en het district Wilrijk willen samen kinderen wijzen op de gevaren van zwerfvuil voor het milieu en manieren om deze te recupereren. Daarom organiseren het district Wilrijk, Standaard Uitgeverij en het bedrijf DEME heel de maand mei een reizende expo rond dit thema. ​ Aan de basis ligt 'De Plasticjagers', Jommeke's 300ste album waarin de stripheld een nieuwe versie van de onderzeeër 'De Plastieken Walvis' ontwikkelt die plasticafval omzet in energie.

De pop-up tentoonstelling, opgebouwd in een container, staat de komende maand achtereenvolgens op de Bist, in buurtpark 't Marmotteke, op het Edenplein en aan de Prins Boudewijnlaan. In totaal komen 28 klassen van 10 Wilrijkse basisscholen langs voor een speelse les rond zwerfvuil. De leerkrachten ontvingen vooraf een educatief pakket. Alle leerlingen gaan naar huis met een stripalbum van Jommeke.

Op maandag 2 mei bezocht een klas van Parkschool Ieperman als eerste de containertentoonstelling op de Bist. De leerlingen werden er ontvangen door niemand minder dan Jommeke zelf. Ook op 16, 23 en 30 mei zal de stripfiguur aanwezig zijn wanneer de tentoonstelling neerstrijkt op een nieuwe Wilrijkse locatie.

Districtsschepen voor jeugd en lokale onderwijszaken Hans Ides: "Dit project startte met een brief van een paar kinderen van het eerste leerjaar aan het districtsbestuur die lieten weten erg ongelukkig te zijn met het vuil dat ze zagen rondslingeren. Samen met Jommeke brengen we alle kinderen bij wat de gevolgen zijn van iets te laten rondslingeren en hoe recycleren werkt. Het project zal in juni eindigen met het inhuldigen van een nieuw kunstwerk gemaakt met gerecycleerd plastic. Het enthousiasme van de Wilrijkse lagere scholen om hieraan mee te werken geeft nog eens aan hoe belangrijk omgaan met afval is."
“Goede gewoontes leer je best van jongsaf”, stelt Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt. “En respect voor een propere, zwerfvuilvrije omgeving is dat zeker en vast. Daarom ben ik heel blij dat we voor deze educatieve tentoonstelling kunnen samenwerken met onze Wilrijkse lagere scholen. Bovendien kunnen we rekenen op Jommeke, één van de populairste stripfiguren die bovendien onlosmakelijk verbonden is met Wilrijk.”
Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk