Skip to Content
Nieuwe uitbater voor kinderboerderij Wilrijk

Nieuwe uitbater voor kinderboerderij Wilrijk

Stad Antwerpen en district Wilrijk vonden een nieuwe uitbater voor de kinderboerderij in Wilrijk. Het gaat om vzw De Koempanie. Die bestaat uit verschillende partners met elk hun eigen ervaring en expertise op het gebied van onder andere jongerenwerking, educatie, bijzondere jeugdzorg, ecologie en stadslandbouw. De vzw wil een boerderij creëren die door de gemeenschap gedragen wordt, mensen samenbrengt en maatschappelijke meerwaarde biedt. Tegelijk zorgt de nieuwe uitbater voor een uitnodigende, open en levendige kinderboerderij waar iedereen terechtkan.

Afgelopen juni lanceerde AG Vespa een oproep naar kandidaten om op de site van de Wilrijkse kinderboerderij een sociale, educatieve en ecologische werking op te zetten, waar alle Antwerpenaren welkom zijn en met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Vzw De Koempanie diende een voorstel in dat al deze doelstellingen verwezenlijkt en ook voor een toegankelijke kinderboerderij zorgt, wat voor de jury de doorslag gaf. De Koempanie werd speciaal hiervoor in het leven geroepen door een aantal partners die de handen in elkaar slaan, elk met hun eigen specialisatie en ervaring.

Schepen voor leefmilieu en sociale zaken Tom Meeuws: “Ik ben heel blij dat we deze fantastische plek eindelijk nieuw leven kunnen inblazen. De kinderboerderij in Wilrijk heeft een rijke geschiedenis - voor verschillende generaties kinderen, ouders en grootouders was het dé plek om spelenderwijs te leren hoe het er op een boerderij aan toegaat. Ze krijgt nu weer een beloftevolle toekomst.” ​
Ook Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt verwelkomt de aanstelling van de nieuwe uitbater. "Vanuit Wilrijk hopen we dat de vernieuwde kinderboerderij, zoals we die kennen van vroeger, nu snel een feit zal zijn. Zo kunnen Wilrijkenaren en niet-Wilrijkenaren weer genieten van een bruisende, groene plek waar kinderen kunnen kennismaken met het boerderijleven."

Sociaal, educatief en ecologisch geëngageerd

De sociale doelstelling wordt grotendeels gerealiseerd door Wingerdbloei, een gevestigde waarde op gebied van bijzondere jeugdzorg. Onder hun professionele begeleiding zullen jongeren zinvolle activiteiten kunnen uitvoeren en zodoende een doel- en toekomstgericht traject kunnen aangaan op de boerderij.

Door buurtbewoners te betrekken in de dagelijkse werking versterkt de vzw het sociale karakter van de boerderij en zet ze in op gemeenschapswerking. Bovendien wordt zo ook de sociale en ecologische bewustheid bij de stadsinwoners vergroot. Verder wil De Koempanie de kinderboerderij maximaal toegankelijk maken door zowel fysieke als financiële drempels zo veel mogelijk weg te werken voor de bezoekers.

Serre van de kinderboerderij - © AG Vespa, Sepp Van Dun
Serre van de kinderboerderij - © AG Vespa, Sepp Van Dun

Er komt ook een actieve werking rond natuur-, milieu- en landbouweducatie voor scholen, families en kinderen. Dit wordt gekoppeld aan activiteiten op de kinderboerderij: dierenverzorging, tuinaanleg, schrijnwerkerij, horeca, begeleiden van groepen, enzovoort. De kandidaat zocht ook naar een oplossing om aan stadslandbouw te kunnen doen op de site. Er is een duurzame visie die vertrekt vanuit de intentie om de bodem te verbeteren. De groep heeft praktijkervaring in stadslandbouw en kan bovendien rekenen op een team van experten dankzij partners als Volle Grond en Pakt.

Schepen voor leefmilieu en sociale zaken Tom Meeuws: “Om aan de kinderboerderij de juiste invulling te geven, hebben we als stad bewust zeer specifieke sociale, ecologische en educatieve eisen gesteld. Als ik nu zie wat voor sterke partners hun schouders onder de kinderboerderij willen zetten door zich te engageren in De Koempanie, kan ik alleen maar besluiten dat de jury een zéér weloverwogen en positieve keuze heeft gemaakt.” ​

Concessie

De kinderboerderij in Wilrijk vormt al enkele decennia een groene buffer tussen de nabijgelegen industriezone Koornbloem-Neerland en de drukte van de Boomsesteenweg. De site heeft een totale oppervlakte van 46.543 m² en omvat een hoofdgebouw, een leslokaal met sanitair, een lemen bakhuis, een serre, stallen, weilanden en boomgaarden.

Voorzitter van AG Vespa, Annick De Ridder: “Sinds de stopzetting van de overeenkomst met de vorige uitbater in 2017 staat de kinderboerderij leeg en werden er geen activiteiten meer georganiseerd. De Koempanie brengt daar nu verandering in. De nieuwe uitbater krijgt de site kosteloos in concessie voor een periode van 18 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Maar De Koempanie staat wel in voor de renovatie van de gebouwen en het onderhoud van het hele terrein. Hiervoor worden eenmalige toelages voorzien door de stad, het district en AG Vespa.”

In de mediagalerij vindt u foto's van de kinderboerderij in haar huidige toestand. Opgelet, deze beelden zijn uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, patrimonium, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening en voorzitter AG Vespa
Tom Meeuws Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Karl Apers woordvoerder schepen Meeuws

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

Copyright headerbeeld: AG Vespa, Sepp Van Dun

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk