Skip to Content

Markt keert terug naar nieuw Michel Willemsplein

30 | 09 | 22

Vanaf vrijdag 7 oktober kunnen inwoners van het Valaar opnieuw naar het Michel Willemsplein voor de wekelijkse vrijdagmarkt. Het marktgedeelte op het heraangelegde plein wordt ingehuldigd met een feestelijke 'marktpremière'.

Het Michel Willemsplein is één van de centrale plekken van de Valaarwijk. Begin 2022 startte een grondige heraanleg van het plein. Het nieuwe ontwerp voorziet uitgebreide sport- en speelzones, maar ook extra groen, waterfonteinen en bijkomende parkeerplaatsen. Voor de wekelijkse vrijdagmarkt werd een aparte zone voorzien. De heraanleg van het Michel Willemsplein nadert zijn voltooiing, maar de marktzone is reeds klaar.

Nieuwe impuls voor wekelijkse markt

Vanaf vrijdag 7 oktober verlaat de wekelijkse markt zijn tijdelijke locatie in de Daniel Herreynslaan en keer terug naar het Michel Willemsplein. Daar kunnen inwoners van het Valaar en omstreken vanaf dan weer elke vrijdag tussen 8.00 en 13.00 terecht om boodschappen te doen. Ondertussen wordt het plein verder afgewerkt. In het voorjaar van 2023 volgt dan een groots openingsfeest.

Feestelijke marktpremière op 7 oktober met schoolkinderen en reus Ferre

Het district Wilrijk laat de terugkeer van de markt niet ongemerkt voorbijgaan en organiseert een feestelijke marktpremière op vrijdag 7 oktober. Bezoekers van de markt kunnen zich verwarmen aan gratis koffie en thee. Ze kunnen op de markt ook kennismaken met diverse diensten van onder andere de stad, het district en het dienstencentrum Valaar van het Zorgbedrijf Antwerpen: de uitleendienst van Bibliotheek Bist, ​ Kind en Gezin, Groenbouwers en Buurtbouwers. Fietsers kunnen ter plaatse ook hun fiets laten graveren. Deze diensten zullen tijdens het najaar ook afwisselend aanwezig zijn op de wekelijkse markt.

Ondertussen planten de leerlingen van klas 6B van de lokale Johannesschool op het plein samen met de groendienst 2400 bloembollen, die het plein volgende lente een fleurig uitzicht zullen bezorgen. De eregast op de opening is de Wilrijkse reus Ferre, die op 25 september nog meeliep in de Geitestoet. De metershoge pop werd geïnspireerd op de legendarische folkzanger Ferre Grignard, die zijn jeugd doorbracht op het Valaar. Ferre keert dus op vrijdag 7 oktober voor het eerst terug naar zijn geboortewijk om de ​ markt te inspecteren op zijn nieuwe stek.

Wilrijks districtsschepen voor markten Robert Moens: "Een heraanleg is nooit makkelijk voor een markt. Maar het resultaat mag er zijn. De vernieuwde site op het Michel Willemsplein biedt deze wekelijkse markt alle kansen om in de toekomst opnieuw te floreren."

Persuitnodiging

Journalisten zijn welkom om op vrijdag 7 oktober om 9.30 uur op het Michel Willemsplein ​ de markt samen met districtsschepen Robert Moens te komen bekijken op haar nieuwe plek. Op dat moment zijn de kinderen van de Johannesschool volop bezig met het aanplanten van de bloembollen.


Robert Moens Districtsschepen, bevoegd voor o.m. sport, markten & foren en jaarmarkt, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk