Skip to Content
Groenbouwers gaat opnieuw voor meer groen en minder stenen in Wilrijk

Groenbouwers gaat opnieuw voor meer groen en minder stenen in Wilrijk

14 | 02 | 22

Ook in 2022 presenteert het district Wilrijk met Groenbouwers een reeks acties aan haar inwoners om meer groen en natuur te brengen in het straatbeeld. Dit voorjaar loopt de inschrijfperiode tot 31 maart. In het najaar volgt nog een tweede ronde. Een nieuwigheid ten opzichte van vorig jaar is dat inwoners nu ook een gevelregenton aan voordeeltarief kunnen aankopen voor de achtergevel van hun woning.

Met Groenbouwers wil het district Wilrijk klaarmaken voor de toekomst. Het klimaat verandert, waardoor we steeds vaker te kampen krijgen met hevigere regenbuien, aanhoudende droogteperiodes en meer hitte. Groenbouwers speelt hierop in en zet in op minder beton en meer groen in de straat. Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool.

Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor de bewoners. Planten en bloemen houden de straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag. En al dat groen wordt ook gesmaakt door anderen zoals bijen, vlinders en vogels.

Succesrijke eerste jaargang ​ in 2021

Groenbouwers is de verzamelnaam van een reeks acties waarmee het district Wilrijk werk wil maken van minder verhardingen, meer groen en meer opvang van regenwater in het straatbeeld. Zo kunnen inwoners onder meer een gevelregenton kopen aan voordeeltarief, planten aanvragen bij het district voor een geveltuin, groenslinger, boomvak of grasstrook. Kan men zelf de stoeptegels niet verwijderen? Geen probleem: het district schakelt een bedrijf in aan een voordelig tarief via sociale tewerkstelling. ​

De eerste editie in 2021 van Groenbouwers leverde ​ alvast mooie resultaten op :

  • 7500 planten werden aangeplant in Wilrijk dankzij Groenbouwers;
  • 230 boomvakken werden opgefleurd en onderhouden door bewoners;
  • 8 groenslingers zullen, zodra ze bloeien, voor een feestelijk tintje zorgen in de Pater de Dekenstraat en de Sint Sebastiaanstraat;
  • 100 regentonnen recupereren regenwater aan de voorgevels van Wilrijkse woningen;
  • Her en der in Wilrijk sloegen buurtbewoners de handen in mekaar om in totaal 500 m² grasstroken in hun straat een fleurige invulling te geven;
  • 40 gezinnen braken stoeptegels uit om een geveltuin aan te leggen en ontvingen een plantenpakket via Groenbouwers.
"In 2021 konden we al op heel veel interesse van de Wilrijkenaars rekenen”, vertelt Hans Ides, Wilrijks districtsschepen voor groen(voorziening). “Nu willen we opnieuw aan iedereen vragen om mee te werken een een fleurige omgeving."

Inschrijven voor acties tot 31 maart

Ook in 2022 lopen er twee inschrijfrondes voor Groenbouwers: in het voorjaar en het najaar. De eerste inschrijfronde loopt nog tot 31 maart 2022. De tweede inschrijfronde loopt van mei tot en met 30 september 2022.

Wilrijkenaren die meer willen te weten komen over de acties van Groenbouwers, vinden alle informatie op www.wilrijk.be/groenbouwers. Ze kunnen ook een kijkje nemen in de infoserre van Groenbouwers die opgesteld staat op de Bist van 2 maart tot en met 31 maart.

Regentonnen nu ook verkrijgbaar voor achtergevel

Ook dit jaar kunnen inwoners van het district Wilrijk via Groenbouwers aan voordeeltarief een regenton aankopen waarmee ze regenwater kunnen recupereren om de planten water te geven. De grijze ton met diameter van 60 cm en 200 liter inhoud is opnieuw verkrijgbaar aan 55 euro (40% van de winkelprijs) wanneer ze aan de voorkant van de woning wordt geïnstalleerd. Nieuw dit jaar is dat Wilrijkenaren de gevelregenton ook kunnen aankopen om aan de achterzijde van de woning te gebruiken. In dat geval bedraagt de prijs 80 euro.


Enkele voorbeelden van de Groenbouwers-acties:

 

Verantwoordelijke districtsmandataris:

Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk

Meer informatie over dit persbericht:

Sylvia Mortelmans Communicatie & Participatie, District Wilrijk

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk