Skip to Content
Feestelijke opening kinderboerderij Wilrijk

Feestelijke opening kinderboerderij Wilrijk

01/04/2023

Zaterdag 1 april opende de kinderboerderij in Wilrijk opnieuw de deuren en waren bezoekers welkom op een groot openingsfeest met een infomarkt, rondleidingen en kinderanimatie.De uitbating gebeurt door vzw De Koempanie, die in 2021 gekozen werden na een oproep van stad Antwerpen en district Wilrijk om de site nieuw leven in te blazen. De kinderboerderij heeft een rijke geschiedenis en dankzij dit nieuwe project en de ondersteuning van stad en district kan deze groene parel blijven bestaan.  

Op fietsafstand van het Antwerpse stadscentrum kunnen kinderen en hun ouders opnieuw terecht in de vernieuwde kinderboerderij. Er zijn heel wat dieren te ontdekken, zoals alpaca's, schapen, konijnen, geiten, pony's en nog veel meer. Kinderen kunnen zich daarnaast ook uitleven in een grote speeltuin en de ouders kunnen ontspannen op een groot terras. 

Tijdens het weekend van 1 en 2 april opent de kinderboerderij feestelijk de deuren met op zaterdag een infomarkt, rondleidingen en kinderanimatie en op zondag ook workshops en volksspelen. 

Vzw De Koempanie

In juni 2021 lanceerde AG Vespa een oproep naar kandidaten om op de site van de Wilrijkse kinderboerderij een sociale, educatieve en ecologische werking op te zetten, waar alle Antwerpenaren welkom zijn en met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Vzw De Koempanie diende een voorstel in dat al deze doelstellingen verwezenlijkt en ook voor een toegankelijke kinderboerderij zorgt, wat voor de jury de doorslag gaf. De Koempanie is een samenwerkingsverband tussen enkele jonge ondernemers, jeugdzorgspeler Wingerdbloei én de experten van PAKT. Hun project voldeed volledig aan de hoge ambities die stad en district vooropstelden. Lees hier het persbericht met de aankondiging van de nieuwe uitbater. 

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Ik ben ongelooflijk blij dat we De Koempanie hebben kunnen aantrekken om voor een doorstart te zorgen op de kinderboerderij. Het is duidelijk dat hier een dreamteam is ontstaan van partners met elk enorm veel drive, vakkennis en ervaring op hun domeinen, en dat het de liefde voor de kinderboerderij is die hen bindt. Fantastisch!”

Stevige opdracht

De gebouwen van de kinderboerderij stonden al jaren leeg en waren geregeld het doelwit van krakers of vandalen. Het terrein zelf was verloederd en overwoekerd, en daar bovenop werd een historische vervuiling vastgesteld in de grond. 

Met de financiële ondersteuning van AG Vespa konden de gebouwen al grotendeels terug opgeknapt worden. Wat de bodem betreft koos De Koempanie er bewust voor om de techniek van fytoremediatie toe te passen. Dit is een natuurlijke saneringstechniek met een veel lagere ecologische impact dan een klassieke, industriële sanering. ​ 

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Door specifieke gewassen te planten worden de zware metalen uit de grond getrokken en wordt deze terug gezond gemaakt. Uiteraard is dit een werk van lange adem, maar ik ben zeer trots op dit innovatieve saneringsproject dat we hier in Wilrijk realiseren en zal het dan ook uitdragen als goed voorbeeld waar ik kan.”

Belang voor de buurt

De kinderboerderij in Wilrijk heeft een rijke geschiedenis en met deze nieuwe uitbating wacht nu weer een beloftevolle toekomst. Verschillende generaties kinderen uit Wilrijk en ver daarbuiten leerden hier spelenderwijs hoe het er op een boerderij aan toegaat. 

Dat de kinderboerderij zeer populair is in Wilrijk bewees ook het succes van de eerste kijkdagen. Deze trokken op korte tijd meer dan 2500 bezoekers. 

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt: “De Wilrijkse kinderboerderij is pure nostalgie: nagenoeg elke inwoner is er als kind wel eens langs geweest. Na een kortstondig intermezzo als Stadsboerderij zijn we oprecht verheugd dat we terug een kinderboerderij in Wilrijk in de armen kunnen sluiten. Dankzij vzw De Koempanie wordt die opnieuw de ideale plek voor een uitstap met de (klein)kinderen of om de schoolgaande jeugd te laten proeven van de boerenstiel en het boerderijleven.”

De kinderboerderij in Wilrijk vormt al enkele decennia een groene buffer tussen de nabijgelegen industriezone Koornbloem-Neerland en de drukte van de Boomsesteenweg. De site heeft een totale oppervlakte van 46.543 m² en omvat een hoofdgebouw, een leslokaal met sanitair, een lemen bakhuis, een serre, stallen, weilanden en boomgaarden. 


In de mediagalerij  vindt u beeldmateriaal van de kinderboerderij. Opgelet, deze beelden zijn uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Tom Meeuws Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Karl Apers woordvoerder schepen Meeuws

Copyright header: Tom Cornille

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk