Skip to Content
Eerste tuinstraat in Wilrijk is klaar

Eerste tuinstraat in Wilrijk is klaar

21 | 05 | 22

De Aziëlaan in de wijk Neerland-Wilrijk werd volledig aangepakt en kreeg een groene inrichting in samenspraak met de bewoners. De eerste tuinstraat van Wilrijk bevat heel wat ingrepen die het openbaar domein vergroenen en ontharden, zoals geveltuinen, boombunkers, regentuinen met speel- en zitelementen en een collectieve regenwaterput met handpomp.

Na een intensief traject met bewoners, ontwerpers van de stad, water-link en Aquafin, startte in 2021 de heraanleg van de Aziëlaan tot een echte tuinstraat. ​ Op zaterdag 21 mei werd de vernieuwde straat feestelijk ingehuldigd door de buurtbewoners.

Maximaal groen en optimale waterinfiltratie

Een tuinstraat is een straat die zo groen mogelijk is ingericht en zoveel mogelijk water ter plekke infiltreert dankzij bomen en plantvakken, ingerichte boomspiegels, geveltuinen en regentuinen. Het inrichten van dergelijke straten is een van de maatregelen waarmee de stad en het district zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Zo biedt een tuinstraat wateropvang om overstromingen te vermijden bij hevige regen en kan dat water hergebruikt worden tijdens extreme droogte. De straat brengt ook verkoeling tijdens warme zomerdagen en creëert een rustiger, groener en mooier straatbeeld.

Naast het groene karakter is er een hele reeks technische vernieuwingen. De straat werd zo veel mogelijk onthard en enkel waar het strikt noodzakelijk was, kreeg ze verhardingen, in waterdoorlatend materiaal weliswaar. Het dakwater langs de straatkant wordt opgevangen in ondergrondse reservoirs en infiltratievaten. Met een handpomp kunnen de bewoners het opgevangen regenwater hergebruiken om planten water te geven of verkoeling te zoeken op warme dagen. Overtollig water wordt uiteindelijk weggeleid naar een infiltratiezone onder het wegdek zodat het vertraagd in de bodem kan sijpelen. Dankzij deze ambitieuze maatregelen stroomt de lokale neerslag niet naar de riolering. ​ ​

Primeur in Wilrijk

Het principe van de tuinstraten wordt al een tijdje toegepast in Antwerpse straten, maar de Aziëlaan is de eerste die de volledige heraanleg succesvol afrondde in het district Wilrijk. In 2017 startte de stad met het pilootproject tuinstraten om te experimenteren met een nieuwe aanpak, met een samenwerking met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. ​

Maar de ambities van de stad reiken verder dan een experiment. Ondertussen werden tal van onthardingsprojecten opgestart, lopen heel wat projecten voor nieuwe tuinstraten en klimaatstraten, onder de overkoepelende naam ‘Antwerpen Breekt Uit’ en blijven de stad en het district middelen vrijmaken om meer ruimte te creëren voor groen en water in de straten en pleinen. Zo worden binnenkort ook de bewoners van de Jan de Groofstraat en de Sterrenlaan in Wilrijk betrokken bij de heraanleg van hun straat als tuinstraten.

Wilrijks districtsschepen voor groen(voorziening) Hans Ides: "Met Groenbouwers werd in Wilrijk begin 2019 een heel pakket aan maatregelen geïntroduceerd ter bevordering van meer natuur in de straten voor de Wilrijkenaars. Maar ook bij de heraanleg van straten moeten we echt durven kiezen voor het vergroenen van straten en voor het opvangen van water. De Aziëlaan is als tuinstraat onze eerste straat die we 100% klimaatrobuust aanpakken. Het is vandaag erg mooi om dat met een feest voor de buren in te huldigen en van deze straat een voorbeeld te maken voor andere plekken in Wilrijk."
Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt: "Onze straten en buurten klimaatrobuust maken is een zaak van de burger én het bestuur. We zijn als district blij met deze eerste tuinstraat, ook al omdat de bewoners maximaal hun zeg hebben kunnen doen in het ontwerpproces. Daardoor was het draagvlak om van de Aziëlaan een tuinstraat te maken bijzonder groot."
Antwerps schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Tevreden om te zien dat ook in Wilrijk de eerste tuinstraat is opgeleverd, en wat voor één. Het project 'Antwerpen breekt uit' is erg krachtig. Voornamelijk om 2 redenen; door relatief kleine, slimme aanpassingen uit te voeren en ervoor te zorgen dat er opnieuw meer groen kan groeien alsook zodat het regenwater niet in de riool verdwijnt maar hergebruikt kan worden. De tweede reden is dat kinderen terug op straat spelen en buren een babbeltje met elkaar slaan terwijl ze genieten van al het groen en blauw in hun wijk.”
Sam Martens, ​ bewoner uit de Aziëlaan: “We zijn enorm blij met de transformatie van onze straat tot tuinstraat. Nu de planten en bomen in bloei beginnen staan, genieten we enorm van ons stukje natuur in de straat. Er werden tal van maatregelen genomen. Zo zal het regenwater niet meer van de dakgoot naar de riool vloeien, maar naar een regentuin. We hebben zelfs een regentuin met speelelementen. Onze kinderen zullen wel eens met een natte broek thuiskomen, maar dat hebben we er graag voor over. Doordat we vanaf het begin werden betrokken bij de heraanleg hebben we onze buren echt leren kennen.”

 


Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk

Sylvia Mortelmans Communicatie & Participatie, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk