Wilrijk pakt vijver Valaarpark aan

Wilrijk pakt vijver Valaarpark aan

25 | 11 | 22

In december starten aanpassingswerken aan de vijver van het Valaarpark. Blikvanger wordt een vlonderpad dat over de waterpartij loopt.

Het Valaarpark is een voormalig kasteeldomein en staat ook bekend als het Hof Van Mols. Het bevindt zich tussen de Valaarstraat, de Berkenrijslaan en de Boomsesteenweg. Langsheen die baan ligt in het bospark een vijver met een wandelpad eromheen.

Rondom deze vijver starten begin december verschillende aanpassingswerken met als doel de kwaliteit van de vijver en het wandelpad te verbeteren:

  • Over de ganse oppervlakte van de vijver (ca. 1200 m²) wordt slib verwijderd om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • Er vinden beschoeiingswerken plaats aan de westelijke helft van de vijveroever. Dit gebeurt met trapsgewijze betuining. Zo wordt voorkomen dat het wandelpad erodeert.
  • Er wordt over de vijver een vlonderpad met ballustrade aangelegd met een totale lengte van 25 meter dat 2 meter boven het waterniveau ligt. Zo kunnen bezoekers extra genieten van de waterpartij en de parkomgeving. ​
Districtsschepen voor groenvoorziening Hans Ides: "Met het vlonderpad willen we de mogelijkheid creëren aan de buurtbewoners om nog meer te genieten van een wandeling in het Valaarpark en over de historische kasteelvijver. Meteen pakken we die vijver helemaal aan door er slib te ruimen. Zo verhogen we daar de waterkwaliteit zodat de vijver er opnieuw prachtig komt bij te liggen."

Timing en impact van de werken

De werkzaamheden starten begin december en zijn afgerond omstreeks 15 januari als alles volgens plan verloopt. Er wordt een tijdelijke toegang gecreëerd langs de Boomsesteenweg. Zo moeten er geen vrachtwagens door het park rijden. Om deze toegang mogelijk te maken wordt een deel van de afsluiting tijdelijk verwijderd.

Tijdens de werkzaamheden wordt rondom de parkvijver een werfzone afgebakend die niet toegankelijk is voor parkbezoekers. De rest van het Valaarpark, inclusief het pad tussen de Berkenrijslaan en de Valaarstraat, blijft open.


Hans Ides Wilrijks districtsschepen, bevoegd voor o.m. groen(voorziening), cultuur en buurtbouwers, jeugd, evenementen en protocol, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk
Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk