Alexandra D'Archambeau volgt Werner Theuns op als Wilrijks districtsschepen

08 | 09 | 23

Wilrijk heeft een nieuwe districtsschepen. Alexandra D'Archambeau (Open VLD) volgt haar partijgenoot Werner Theuns op.

Alexandra D'Archambeau legde de eed af op donderdag 7 september tijdens de Wilrijkse districtsraad. Binnen het districtscollege is zij bevoegd voor financiën & begroting, openbaar domein/werken, heraanleg, openbare verlichting en Geitestoet.

Haar voorganger Werner Theuns neemt ontslag als districtsschepen en blijft zetelen als districtsraadslid. Hij was sinds december 2011 onafgebroken districtsschepen in Wilrijk.

Uittredend districtsschepen Werner Theuns: “Het was een voorrecht om als districtsschepen bijna 12 jaar lang ten dienste te mogen staan van de Wilrijkenaren. Ik blik tevreden terug op realisaties zoals onder meer de geslaagde Geitestoet, de vernieuwde Kleinesteenweg en, iets langer geleden, de omgeving van het Sint-Bavoplein. Als fiere Wilrijkenaar wens ik Alexandra en mijn collega’s van het districtscollege het allerbeste toe!”
Kersvers districtsschepen Alexandra D'Archambeau: "Ik ken de collegeleden ondertussen al meer dan 10 jaar. Ik ben er zeker van dat onze samenwerking vlot zal verlopen en dat ik het mooie werk van Werner nog tot het einde  van deze legislatuur zal verderzetten."
Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt: "Binnen het Wilrijkse districtscollege gaan we prat op een hecht team dat al bijna twee legislaturen samen heeft bestuurd. Met Werner vertrekt een waardevolle schakel, maar met Alexandra staat er een jonge en dynamische vervangster klaar."

Nieuw raadslid

Tijdens de Wilrijkse districtsraad van 7 september werd ook een nieuw raadslid ingezworen. Marwan Morowa (N-VA) vervangt Sophie Stukken, die afgelopen zomer overleed.


Joost Claessens Communicatieverantwoordelijke, District Wilrijk
Alexandra D'Archambeau Districtsschepen, bevoegd voor o.m. financiën, openbaar domein en Geitestoet, District Wilrijk
Kristof Bossuyt Districtsburgemeester, bevoegd voor o.m. burgerlijke stand, lokale economie, mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar domein, participatie en communicatie, District Wilrijk

 

 

 

Over District Wilrijk

Wilrijk is het meest zuidelijke district van de stad Antwerpen. Het koppelt een stedelijke kern met sterke winkelfunctie aan gezellige woonwijken en groene longen zoals Fort 7 en het park van Eden. De vele gewestwegen maken Wilrijk vlot bereikbaar met de stad binnen handbereik. Tegelijk kent het een sterk ondernemerslandschap en herbergt het grote instellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen. 

Het Wilrijkse verenigingsleven bruist op alle vlakken met een pak jeugd- en cultuurverenigingen en sportclubs. Het district is fier op zijn bijnaam 'het Geitendorp' en viert dat om de vijf jaar met een heuse Geitestoet. Ontdek meer Wilrijk op onze website en social media.

District Wilrijk
Bist 1
2610 Wilrijk